Blogging không phải là viết càng nhiều càng tốt, mà là cung cấp nội dung càng giá trị càng tốt!

[Tôi đọc] Chuyện của Trinh

Thực sự mình ghét viết theo trend showbiz thế này, nhưng mấy ngày qua thấy dân tình xôn xao quá, mà hầu hết đều nói theo kiểu Trinh được mất gì, nay biên vài lời…

Meiji thời bao cấp

Đứa con gái đầu lòng của tôi sinh đầu năm 1985. Gần 2 năm sau, công cuộc Đổi Mới được khởi động. Lúc đó tôi đang làm ở viện nghiên cứu của một bộ. Lương…