Những câu hỏi cho những bạn khởi nghiệp:

1. Bạn khởi nghiệp vì lý do gì? bạn không xin được việc làm ưng ý,bạn không muốn đi làm thuê hay là bạn muốn chứng tỏ bản thân? Cả 3 lý do trên đều dẫn bạn đến thất bại!

2. Bạn định tung sản phẩm gì ra thị trường? Số lượng bạn tung ra bao nhiêu? Liệu Cung – cầu có ổn định khi mới khởi nghiệp? Bạn có dám bỏ ra 1 số tiền để chấp nhận thất bại, lấy đó là bước đêm không? mình dám chắc là không bạn nào muốn làm như vậy cả.
3. Bạn đã khảo sát thị trường chưa? Hay chỉ là đua đòi phong trào khởi nghiệp cho oai? làm liều, làm bạt mạng để rồi dẫn đến thất bại.
Câu trả lời tham khảo:

1. Khởi nghiệp không đồng nghĩa với bỏ việc. Khởi nghiệp đã bắt đầu ngay từ khi bạn làm một công việc bất kỳ và thấy sự mới lạ trong đó. Lý do khởi nghiệp thường là muốn “một sự bắt đầu mới, một sự thay đổi mới”.
2. Khởi nghiệp cũng chưa nhất thiết phải là hoạch định tất cả những con số cụ thể như vậy. Tất nhiên cũng không nên coi nhẹ. Khởi nghiệp bắt nguồn từ trải nghiệm, kết nối và lan tỏa (sẽ nói về việc này sau vì nó quá dài)
3. Khảo sát thị trường là rất quan trọng nhưng đừng phụ thuộc quá nhiều vào con số. Hãy chú ý đến việc sản phẩm của bạn đem lại giá trị gì, giải quyết vấn đề gì cho người dùng.
 
Cuối cùng, đừng “khởi nghiệp như phong trào”!