Blogging không phải là viết càng nhiều càng tốt, mà là cung cấp nội dung càng giá trị càng tốt!

Michael Jackson – Thiên tài Marketing

Khi nhắc đến cái tên “Michael Jackson”, bạn sẽ nghĩ đến gì? Vua nhạc Pop? Chắc chắn rồi! Nhưng chắc hiếm người liên hệ thành công của Michael Jackson với marketing. John Branca – luật…