Tu Michael

MOONDANCER | ONLINE ENTREPRENEUR

Tu Michael’s Blog

Chào bạn! Tôi là Tú Michael. Đây là blog cá nhân của tôi, nơi tôi chia sẻ về các trải nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc của một Moondancer và Online Entrepreneur.
Một số người chê tôi lập dị. Một số người khen tôi dám khác biệt. Một số người nói rằng tôi truyền cảm hứng và thay đổi cuộc sống của họ theo hướng tích cực.
Thôi thì bạn cứ đọc và tự quyết định!

Bố và con gái

“Khi chúng ta cố gắng dạy trẻ em về cuộc sống, trẻ em dạy chúng ta cuộc sống thực sự là gì” (When we try to teach our children about life, our children teach us…

Ở một chiều không gian khác…

Ở một chiều không gian khác... Tổng thống Hàn Quốc (A) đích thân alo cho tổng giám đốc đài KBS (B). Và đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện bị lộ: A: Ê ku,…