Hey!

Tôi là Tú Michael

Tôi giúp bạn có thêm những nguồn thu nhập từ online.
Hành trình kiếm tiền online của tôi bắt đầu từ 2011. Tôi đã nghỉ việc ngân hàng năm 2015 và tồn tại, phát triển suốt mùa dịch với những nguồn thu nhập trung bình 2000$/tháng. Tôi ở đây để giúp bạn làm điều tương tự (nếu bạn thực sự nỗ lực, tất nhiên rồi!)