Hey!

Tôi là Tú Michael

Tôi giúp bạn có thêm những nguồn thu nhập từ online.
Hành trình kiếm tiền online của tôi bắt đầu từ 2011. Tôi đã nghỉ việc ngân hàng năm 2015 và tồn tại, phát triển suốt mùa dịch với những nguồn thu nhập trung bình 2.000$/tháng. Tôi ở đây để giúp bạn làm điều tương tự (nếu bạn thực sự nỗ lực, tất nhiên rồi!)

Here’s what people are saying about the course

Pull out a few key words for a testimonial title

These 2 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

James Klark
Creative director

Pull out a few key words for a testimonial title

These 2 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

JENNY MARTINS
Developer

Hành Trình Của Tú
Tú Michael Là Ai?

Xuất phát điểm chỉ là một cậu học sinh bình thường nhút nhát, hướng nội, thường xuyên bị trêu chọc, Nguyễn Anh Tú đã tự xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng mình: "Tú Michael".

Dựa trên chính những trải nghiệm thực tế trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và các hoạt động kinh doanh online khác, Tú Michael đã chia sẻ kiến thức của mình đến những cộng đồng lên tới hàng nghìn người.

Ngoài ra, Tú Michael còn là một trong số những diễn giả của chương trình TEDx danh tiếng. Tú Michael thường xuyên chia sẻ những kiến thức về kinh doanh, marketing và tầm nhìn của mình về những cơ hội tăng thu nhập trong kỷ nguyên mới.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-book Title
>