Bạn chỉ cách một khoảnh khắc để chữa lành thế giới của mình!
Chuyện Của Loài Gà MMO
Marketing

"Loài gà MMO chúng ta sức yếu mà cứ thích gáy to. Loanh quanh luẩn quẩn toàn là lùa nhau."

Tu Michael
Tu Michael