Học Tiếng Anh Kiếm Tiền, Không Kiếm Điểm
Học Tiếng Anh Kiếm Tiền, Không Kiếm Điểm

Học Tiếng Anh Kiếm Tiền, Không Kiếm Điểm

Tôi đang tham gia khóa học "Ship 30 for 30" trị giá 349 USD của Dickie Bush và Nicolas Cole.

Bạn có thể xem video tôi mua trực tiếp khóa học:

Trải nghiệm ban đầu của tôi rất tốt. Công nhận là khóa học được thiết kế rất khoa học, chỉn chu:

Và để thử thách bản thân cũng như vận dụng những kiến thức đã học, tôi quyết định đặt ra mục tiêu viết online liên tục trong 30 ngày.

Giống như bài TED nổi tiếng của Simon Sinek, tôi muốn bắt đầu với câu hỏi "Tại sao?". Chính việc bắt đầu với tại sao này đã mở ra cánh cửa khiến tôi thay đổi.

Tôi cũng đã viết một phiên bản Tiếng Anh về "MMO Dark Truth". Bạn có thể vào đọc thử.

Tại sao tôi viết online?

Dưới đây là 3 lý do thúc đẩy tôi:

banner-Tu Michael
Tu Michael's avatar

Help content creators to make money online by sharing actionable marketing tips #TEDxSpeaker since 2015 ⚠ Fact: Quit 9-5 banking job after 8 years (?!)

Hanoi, Vietnam

Cộng Đồng TuMichael

Tham gia cộng đồng Trại Gà MMO với hơn 5.000+ thành viên cùng nhau chia sẻ kiến thức MMO văn minh và lành mạnh