Học Tiếng Anh Kiếm Tiền, Không Kiếm Điểm
Học Tiếng Anh Kiếm Tiền, Không Kiếm Điểm

Học Tiếng Anh Kiếm Tiền, Không Kiếm Điểm

Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề khá dài - bởi vì đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong loạt bài này. Toàn bộ mô hình "MMO chính đạo", hoặc là creator economy (nền kinh tế sáng tạo) dựa trên 2 thứ nền tảng:

  1. Sự chú ý (Attention)
  2. Lòng tin (Trust)

Hãy ngẫm lại hành trình của bạn đến với bài viết này của Tú Michael.

Trong hàng hà sa số những nội dung bạn tiêu thụ hàng ngày, bạn có thể đột nhiên có sự chú ý (attention) đến một thằng cha tên Tú Michael qua video Moondancing, hoặc là bài viết đầy cảm xúc chân thật, hoặc là comment trên bài viết nào đó,v.v.. Vào thời điểm viết bài này, Tú Michael cũng đã làm khảo sát nho nhỏ tại đây.

Thu hút sự chú ý của khán giả qua các kênh khác nhau

Bạn có thể nhận xét, đánh giá xem thằng cha này như thế nào. Đôi khi chỉ nhìn qua online với gặp offline sẽ để lại những ấn tượng khác nhau. Tú Michael cũng đã làm một khảo sát tại đây.

Tùy thời điểm, mỗi khán giả lại có ấn tượng khác nhau.

Và sau đó dần dần có lòng tin (trust) để mua các sản phẩm mà Tú Michael giới thiệu, dù là affiliate hay bán trực tiếp, đúng không?

Và khi khán giả có đủ lòng tin thì sẵn sàng tình nguyện "chốt đơn"

Vậy đó, dù các hình thức MMO thay đổi phức tạp như thế nào đi chăng nữa, trường phái "MMO chính đạo" chỉ xoay quanh 2 thứ: "sự chú ý"(attention) và "lòng tin" (trust).

Bài viết này sẽ không theo hướng chung chung về chiến lược content như các bài viết bạn đã thấy nhan nhản trên mạng. Bài viết này sẽ dẫn dắt các bạn từ gốc rễ, bàn sâu về cách thu hút sự chú ý theo MMO chính đạo, không phải theo kiểu tà đạo đăng nội dung bất chấp để câu view.

Hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu làm sao để thu hút sự chú ý. Let's go!

banner-Tu Michael
Tu Michael's avatar

Help content creators to make money online by sharing actionable marketing tips #TEDxSpeaker since 2015 ⚠ Fact: Quit 9-5 banking job after 8 years (?!)

Hanoi, Vietnam

Cộng Đồng TuMichael

Tham gia cộng đồng Trại Gà MMO với hơn 5.000+ thành viên cùng nhau chia sẻ kiến thức MMO văn minh và lành mạnh